Ciekawostki o ptakach

Czajka pospolita to ptak o charakterze wędrownym, będący jednym z reprezentantów rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko prawie Obszary całej Europy, lecz także rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto zaznaczyć w tym miejscu również, iż aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej pomieszkuje w takich krajach jak Holandia, Polska oraz (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita szczególnie upodobała sobie zaś wschód, na którym to zamieszkuje najliczniej. Nierzadko zobaczyć ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy spędza między innymi w Europie Zachodniej, wyspach usytuowanych na wschodnim Atlantyku, bądź też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Ptaki fakty

Czajkę zwyczajną bez wątpliwości uznać można również za jednego z najbardziej znanych ptaków błotnych. Podstawową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a zatem wygląd zewnętrzny zarówno samca jak i samicy jest jednakowy. Różnica wynika natomiast z rosnących z potylicy długich piór, które tworzą charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o mniej więcej 2 centymetry. Czytaj dalej Ciekawostki o ptakach